hands-robot-human-touching-global-virtual-network-connection-future-interface

NIS2 ChatGPT feiten en fabels

Bij het schrijven van procedures voor cybersecurity zou men geneigd zijn de hulp in te roepen van de nieuwe artificiële intelligentie ChatGPT. Velen roepen dat deze kunstmatige intelligentie de personeelsbezetting op administratieve diensten fors zal doen inkrimpen. Zelf krijg ik hier het gevoel dat het liedje uit de vorige eeuw opriep, zijnde ‘video killed the radiostar….(The Buggles 1979)’. Er zijn heden ten dage bij radiozenders meer mensen werkzaam dan ooit dus echt gekilled zijn ze niet.

Digitalisatie zou printing doen verdwijnen, ook zo’n vergelijkbare valse hypothese. Zelf was ik ooit in 1993 betrokken bij het concept van spraakherkenning van Lernout en Hauspie. Ze hadden het krachtige tekst herkenningsalgoritme ingebouwd in een dicteer app voor advocaten. Het zou de wereld veroveren. Secretaresses zouden zonder job komen te zitten. Tegen de tijd dat de advocaat op het kantoor aankwam zou de tekst die hij ingesproken had in zijn wagen digitaal doorgestuurd zijn en uitgetypt liggen op de printer. Er zijn nooit zoveel secretaresses werkzaam geweest bij advocaten als de dag van vandaag.

Het probleem is dat diezelfde advocaten geld verdienen aan fouten. Een zin die door gemompel verkeerd verstaan werd en een ‘niet’ wegliet bezorgde de tegenpartij voer voor de jury en bracht deze in verwarring. Immers ‘de man was niet thuisgekomen’ heeft zonder ‘niet’ een andere wending.

ChatGPT is op dit moment een upgrade van Google. Google v2 zoals u wenst. De natte droom van elke miljonair in spe is de AI de kracht te geven die ook Midas had en alle ideeën in goud doen te veranderen. Voor ik u op ideeën breng leest u dit artikel toch best af.

Stel u bent songwriter en u vindt de samengestelde vraag van het moment aan ChatGPT die een hit creëert. U zult dan toch ergens uw zoekterm en resultaat bij een legale instantie moeten laten registreren. Wat gaat er gebeuren als ChatGPT voor een andere Songwriter uit AI luiheid dezelfde uitkomst genereerd? Wie deed als eerste zijn registratie. Geen probleem! Dure advocaten zoeken het even voor u uit. We kunnen alleen maar hopen dat uw inkomsten dan hoger blijven dan die van uw advocaat. Rechtbanken zijn log by design en dat heeft een reden die u zelf mag bedenken.

Als u artikels openbaar maakt en onderzoek of werk van derden gebruikt MOET u daarvoor schriftelijke goedkeuring hebben of moet u het via een betrouwbare bron met een contract aankopen. Op deze manier bent u ingedekt tegen de wet op intellectueel eigendom en pleegt u geen plagiaat.

In het verleden heb ik studenten met een thesis cyberbeveiliging hun jaar weten overdoen omdat er iets teveel geknipt en geplakt was, zonder er een eigen interpretatie van te maken. Is ChatGPT de wonderhulp bij uitstek door het nu het grote werk te laten doen en even een thesis te maken? Als je als student moet nakijken of de tekst nergens woordelijk is afgehaald stel ik me de vraag of je het opzoekwerk niet beter zelf doet via zoekmachines die ook de bron vermelden.

In mijn advies als ISO 27001 auditor kan ik niet afkeuren dat een bedrijf de AI gebruikt als bron van informatie. Maar een bedrijf moet dit gebruik wel aan regels onderwerpen. Als u met de hulp van ChatGPT een beleidsdocument gaat opstellen bent u verplicht de citaten van ChatGPT ook alzo te etiketteren.

Als voorbeeld geef ik op https://chatgpt.org/chat de term ‘hoe schrijf ik best een beleidsdocument’ in.

Het resultaat is verkort:

Een beleidsdocument schrijf je best als volgt:

  1. Bepaal het doel van het beleidsdocument: Wat is het probleem dat moet worden opgelost? Welke doelen moet het beleid bereiken?
  2. Vergaar informatie: Verzamel informatie over het probleem en de doelen. Raadpleeg deskundigen, onderzoek bestaande beleidsdocumenten, doe literatuuronderzoek en analyseer gegevens.
  3. Schrijf een conceptversie: Schrijf een eerste versie van het beleidsdocument. Zorg ervoor dat je een heldere structuur hebt van de verschillende onderdelen van het beleid en dat de tekst logisch opgebouwd is.
  4. Bespreek het conceptversie: Bespreek het conceptversie met betrokkenen en verzamel feedback. Pas de tekst zo nodig aan op basis van de feedback.
  5. Maak de definitieve versie: Schrijf een definitieve versie van het beleidsdocument en zorg ervoor dat deze is geformatteerd volgens de standaarden die gelden voor jouw organisatie of overheid.
  6. Publiceer het beleidsdocument: Publiceer het beleidsdocument op de juiste locatie, bijvoorbeeld op de website van jouw organisatie of overheid. Maak het document ook bekend bij alle betrokkenen en houd een kopie beschikbaar voor de archieven.
  7. Monitor en evolueer: Hou het beleidsdocument up-to-date en pas het aan waar nodig.

Vergeet niet om altijd correct en helder te communiceren in je beleidsdocument. Gebruik eenvoudige taal voor iedereen om het geschreven document goed te begrijpen. Zorg ervoor dat je beleidsdocument zoveel mogelijk als richtlijn kan gebruikt worden.

 Bron ChatGPT 22/04/2023

Door deze voorgaande vermelding weet uzelf welke sectie u moet kruiden met uw eigen ervaring. Als u het opzoekwerk niet zelf doorneemt weet uw collega tenminste dat hij door het gebruik van deze sectie het risico neemt plagiaat te plegen.

Lijkt het u allemaal vergezocht? Een gewaarschuwde man of vrouw of X is er 2 waard….! In mijn advies laat ik in een beleidsdocument altijd opnemen dat zulke documenten afgescheiden zijn van de documenten die goedgekeurd zijn voor publicatie. Zo voorkomt u dat uw collega’s onwetend een inbreuk plegen tegen de wet op intellectuele eigendom.

Kan ChatGPT helpen processen te schrijven voor een bedrijf dat zich NIS2 moet certificeren? Als u stukken van een goede strategie aangereikt krijgt door ChatGPT heeft u dan het inzicht om de belangrijke tussenschakels ook te documenteren? U beseft hopelijk ook dat ChatGPT niets aan de praktijk toetst. Een ander belangrijk vraagstuk is het volgende. Is het voorstel van bescherming met algoritmes ondertussen niet voorbijgestreefd door nieuwe technologie zoals quantum? Het ideale beeld dat AI ons alle problemen uit de handen zal nemen is een utopie. Een goede student verliest geen tijd door in een naslagwerk dieper in te gaan op een concept. Hij leert zo iets te gebruiken dat Ai niet heeft namelijk bijsturing en positieve interpretatie. Door het beste uit zichzelf te halen en zo ChatGPT als aanvullend hulpmiddel te gebruiken krijgt hij ervaring en is men in staat een betere versie aan te reiken. Dat zal ChatGPT nooit zelfstandig kunnen*. Het is een veredelde ASKjeeves die in April 1997 ver vooruit was op google en door marketing en de gedachte dat Google beter was verdween. Mensen kunnen ChatGPT bedenken, ChatGPT zal nooit geen betere mensen bedenken. Hij zal misschien luie mensen luier maken, maar dat is in mijn ogen geen vooruitgang.

In development is men grote fan van ChatGPT. Code voor veel voorkomende stukjes in een app of het opmaken van een database kan het werk versnellen. Maar wie kijkt na of hier geen andere code meekomt? Wie kijkt na of er geen conflict is in een ander deel? Als dit door een senior wordt gedaan heeft hij mijn inziens de code zelf sneller geschreven. Zoek hier de gulden middenweg maar gebruik ChatGPT gecontroleerd.

U kunt verder informatie vinden over het gebruik van ChatGPT op deze zeer betrouwbare bron:

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-chatgpt-2023-02-20_en

Meningen zullen bijgestuurd worden en wetgeving zal v                anaf nu rond het topic gebruik van AI voortdurend opgesteld en geïnterpreteerd worden. Rechters zullen uitspraken doen die eigenaars van ideeën beschermen en zo hoop ik dat jullie je gezond verstand gebruiken. Aan een wereld met minder bedienden, maar advocaten hebben we geen nood.

*Ik stel als besluit de vraag aan ChatGPT zelf:

zal ChatGPT een bedreiging worden voor mijn job

Antwoord:

Als AI-taalmodel zal ik geen bedreiging zijn voor jouw baan. Ik ben hier om jou te helpen beter en efficiënter te werken, maar mijn functies zullen je werk niet volledig kunnen vervangen. Mijn taak is het verlenen van ondersteuning en het aanvullen van vaardigheden die jou in staat stellen om je werk gemakkelijker te kunnen uitvoeren. Door mijn aanwezigheid kun je meer tijd besteden aan taken die meer expertise en menselijke inzet vereisen.  ChatGPT 20/04/2023

Blijf up to date met NIS2.news

Schrijf je in voor de nis2.news nieuwsbrief en mis nooit het laaste nieuws over NIS2