lock-icon-whilst-man-is-using-mouse

De NIS2 Directive: Is het tijd voor aktie?

De richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging – NIS2 (NIB2) is een belangrijke aanpassing en de eerste EU-wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging en heeft specifiek tot doel een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in alle lidstaten tot stand te brengen. Hoewel de eerste richtlijn de cyberbeveiligingscapaciteit van de lidstaten heeft vergroot, bleek de uitvoering ervan moeilijk, met fragmentatie op verschillende niveaus binnen de interne markt als gevolg.

Als reactie op de toenemende dreigingen die uitgaan van de digitalisering en de toename van het aantal cyberaanvallen heeft de Commissie een voorstel ingediend om de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging te vervangen en daarmee de beveiligingseisen aan te scherpen, de beveiliging van toeleveringsketens aan te pakken, de rapportageverplichtingen te stroomlijnen en strengere toezichtsmaatregelen en handhavingseisen in te voeren, waaronder geharmoniseerde sancties in de hele EU.

De voorgestelde uitbreiding van het toepassingsgebied van NIS2, waardoor meer entiteiten en sectoren daadwerkelijk verplicht worden maatregelen te nemen, zou het niveau van de cyberbeveiliging in Europa op langere termijn moeten helpen verhogen. Binnen het Europees Parlement werd het dossier toegewezen aan de Commissie industrie, onderzoek en energie.

De commissie heeft haar verslag op 28 oktober 2021 aangenomen, terwijl de Raad op 3 december 2021 zijn standpunt heeft bepaald. De medewetgevers bereikten op 13 mei 2022 een voorlopig akkoord over de tekst.

Het politiek akkoord is in november 2022 formeel aangenomen door het Parlement en vervolgens door de Raad. Het is op 16 januari 2023 in werking getreden, en de lidstaten hebben nu 21 maanden, tot 17 oktober 2024, om de maatregelen ervan in nationaal recht om te zetten. Vierde editie. De briefings “EU Legislation in Progress” worden bijgewerkt in belangrijke stadia van de wetgevingsprocedure.

Mijn advies hou hackers vanaf vandaag buiten en IT leveranciers haal je ISO27001:2022 certificaat dit jaar nog. Anders zou je wel eens in de problemen kunnen komen.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689333#:~:text=The%20political%20agreement%20was%20formally,Fourth%20edition.

Blijf up to date met NIS2.news

Schrijf je in voor de nis2.news nieuwsbrief en mis nooit het laaste nieuws over NIS2