enisaHigher education

De Cybersecurity paraatheid eist een herziening van het hoger en universitair onderwijs in de Lage landen.

Een bespreking tussen experten leidt tegenwoordig steeds tot een belangrijke slotsom. Wil Europa gelijke voet houden met grootmachten uit het Oostblok en exotische hackers paradijzen zal het onderwijssysteem rond Cybersecurity en App ontwikkeling volledig moeten worden herzien. Op dit moment doen zogezegde IT huisartsen het werk van specialisten. Dit leidt met alle respect voor de kwaliteit van de huisarts in de Lage landen tot misrekeningen, nalatigheden waar de hackers gebruik van maken.

Europa geeft aan dat er de komende 60 maanden een zwaar tekort is aan navolgende profielen. ISMS auditors voor frameworks gaande van ISO 27001:2022 tot en met NIST, CIS en COBIT 19. Als deze ook de broodnodige praktijk willen kunnen uitwisselen is er ook nood aan Cybersecurity researchers. België staat bijvoorbeeld ver in het onderzoek naar kwantum algoritmes maar de onderzoekers zijn zelfs internationaal dun gezaaid.

De overheid begint beladen met subsidie van Europa al te roepen dat cybersecurity awareness een prioriteit is voor de regering. Maar als er dossiers toegewezen worden is dat niet naar de kleine instellingen die ervaring met kunde etaleren, doch dure vogels die de gave hebben om van iets dat met wat toelichting te bevatten is, een toren van Babel kunnen maken.

Het instituut met de meeste kunde haalt het spijtig genoeg niet. NIS2 zal een mentale schok veroorzaken bij beleidsverantwoordelijken binnen essentiele NIS2 te certificeren bedrijven en hun supply chain. 90% veilig is even goed als 50% of 30%. Ieder percentage opening zal een kundig hacker verleiden tot het openen van een deurtje naar DATA of R&D gegevens.

Volgens een niet gedetailleerde oplijsting dienen er dus dringend 12 Cybersecurity onderwijs specialisaties opgericht te worden.

 1. Chief Information Security Officer
 2. Cyber incident responder
 3. Cyber Legal and Compliance Officer
 4. Cyber Threat Intelligence specialist
 5. Cybersecurity Architect
 6. Cybersecurity Auditor
 7. Cybersecurity Educator
 8. Cybersecurity Implementer
 9. Cybersecurity Researcher
 10. Cybersecurity Risk Manager
 11. Digital Forensics Investigator
 12. Penetration Tester

We merken dat dit heden ten dage randvakken zijn die een vage invulling en vermelding krijgen. Er wordt een beetje op gerekend dat deze specialisaties op de privé werkplekken gecultiveerd zullen worden, maar door de combinatie hoge lonen, hoge verwachtingen gebeurt dit niet. Tijd is daar geld weet u wel.

We hopen dat onderwijsinstellingen in de Lage landen voor een keer hun competitiegeest kunnen laten plaatsmaken voor uitwisseling, stuur comités en het integreren van visie samen met experten die weten waar het om draait.

Als u de link hieronder volgt krijgt u een breder overzicht wat deze studierichtingen aan bod moeten laten komen.

Het is één voor twaalf en nog 3 academie jaren zonder actie laten passeren zal leiden tot een ramp. Onze economie die het water al aan de lippen heeft kan het zich echt niet permitteren omzet te verliezen door gebrek aan visie, strategie en beschikbare specialisten. Europa schat een tekort van 15.000 van zulke profielen. Als u weet dat er elk jaar slechts tientallen met deze skills afstuderen beseft u dat er werk aan de winkel is.

Dan spreken we nog niet van het domein software ontwikkeling dat op zijn minst voor een even moeilijke oefening staat.

UCLL PXL Universiteit Amsterdam, Unief Maastricht dit is een wake UP call.

Samen kunnen we het tekort minimaliseren en jonge mensen die creatief in IT zijn een boeiende loopbaan geven.

BRON ENISA:

https://www.enisa.europa.eu/publications/european-cybersecurity-skills-framework-role-profiles
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/higher-education-in-europe-understanding-the-cybersecurity-skills-gap-in-the-eu

Blijf up to date met NIS2.news

Schrijf je in voor de nis2.news nieuwsbrief en mis nooit het laaste nieuws over NIS2